Извозване на строителни отпадъци и абонаментно обслужване

Извозване на строителни отпадъци

Разполагаме с техника за извозване на строителни отпадъци от ремонт или цялостен строеж. Без значение, дали правите ремонт на жилище или къща, почиствате мазета или тавани, започвате нов строеж или просто имате за изхвърляне битови отпадъци, ние сме готови да помогнем, като извозим и изхвърлим Вашите отпадъци на легално сметище с което имаме договорни отношения.

При необходимост може да се възползвате и от услугите на нашия професионален екип за пренасяне на отпадъците до контейнера за извозване.

Абонаментно обслужване и договори

Изготвяне на договор за управление на отпадъци. Съставяне и сключване на договор за управление на отпадъци необходим при започване на строителство. Имаме лиценз за транспортиране на повече от 800 вида отпадъци до лицензирани сметища. Предоствяме подходящите за вашият случай, контейнери за отпадъци.